EPSA 2017. Do zakończenia naboru wniosków pozostał niecały miesiąc

20.03.2017

Już tylko do 13 kwietnia br. organizacje publiczne mogą składać wnioski do konkursu o Europejską Nagrodę Sektora Publicznego 2017.

Konkurs jest organizowany przez Europejski Instytut Administracji Publicznej w Maastricht – renomowaną, działającą od ponad trzydziestu lat fundację, której celem jest pogłębianie wiedzy i rozwijanie umiejętności urzędników państw członkowskich UE w zakresie problematyki unijnej. Celem konkursu jest promowanie najlepszych i najbardziej innowacyjnych rozwiązań stosowanych w europejskich urzędach. O konkursie pisaliśmy już w Serwisie Służby Cywilnej.

W związku z rosnącym zainteresowaniem inicjatywą, poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najczęsciej pojawiające się wątpliwości:

  • dokumentacja konkursowa jest dostępna wyłącznie w języku angielskim (po angielsku należy wypełnić również internetowy formularz aplikacyjny),
  • zgłaszane rozwiązania powinny być stosowane na tyle długo, by można było pokazać ich faktyczne rezultaty (nie można zgłosić pomysłu, który nie jest jeszcze realizowany),
  • rezultatami mogą być np. wyniki ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez urzędników/obywateli, wyniki zewnętrznych audytów, dane na temat skrócenia czasu załatwiana danej sprawy, potwierdzenie uzyskania większych efektów przy zachowaniu tych samych nakładów,
  • lista „złożonych problemów”, przedstawiona w pierwszym komunikacie na temat konkursu (wysokie bezrobocie, niskie zaufanie społeczne do administracji, zmiany klimatyczne, kryzys demograficzny) nie jest zamknięta i ma charakter przykładowy. Inne przykłady znajdą Państwo w broszurze EPSA.