EPSA 2017. Ruszył nabór wniosków

15.02.2017

Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA) ogłosił kolejną edycję konkursu o Europejską Nagrodę Sektora Publicznego (European Public Sector Award, EPSA). Nabór wniosków potrwa do 13 kwietnia 2017 roku.

Czym jest EPSA?

Konkurs jest organizowany przez Europejski Instytut Administracji Publicznej w Maastricht – renomowaną, działającą od ponad trzydziestu lat fundację, której celem jest pogłębianie wiedzy i rozwijanie umiejętności urzędników państw członkowskich UE w zakresie problematyki unijnej. Celem konkursu jest promowanie najlepszych i najbardziej innowacyjnych rozwiązań stosowanych w europejskich urzędach. To już piąta jego edycja.

 

Temat przewodni i kategorie konkursowe

W tym roku tematem przewodnim jest “Innowacyjny Sektor Publiczny 2017 – nowe rozwiązania złożonych problemów”. Do takich problemów należą np.:

 • wysokie bezrobocie,

 • niskie zaufanie społeczne do administracji,

 • zmiany klimatyczne,

 • kryzys demograficzny.

Proponowane rozwiązania mogą natomiast dotyczyć procesu świadczenia usług publicznych, realizacji polityk publicznych czy usprawniania funkcjonowania samych urzędów. W tej edycji konkursu organizatorzy szczególnie zachęcają do zgłaszania rozwiązań z dziedziny integracji społecznej migrantów i członków zmarginalizowanych grup.

W tym roku temat ten jest wspólny dla wszystkich aplikujących (nie ma tematów szczegółowych). Nagrody i wyróżnienia zostaną natomiast rozdane w trzech kategoriach odnoszących się do poziomów administracyjnych:

 • poziom europejski i krajowy (np. ministerstwo),

 • poziom regionalny (np. urząd wojewódzki),

 • poziom lokalny i ponadlokalny (np. urząd gminy, starostwo powiatu).

 

Dlaczego warto aplikować?

Udział w konkursie umożliwia:

 • nieodpłatne zaprezentowanie osiągnięć urzędu na forum europejskim, w tym zaistnienie w publikacjach EIPA,

 • docenienie i nagrodzenie wysiłku pracowników urzędu zaangażowanych we wdrażanie nowatorskich rozwiązań,

 • podpatrzenie rozwiązań stosowanych przez najlepszych i uczenie się od nich,

 • rywalizację o prestiżowe nagrody i wyróżnienia,

 • zawarcie znajomości z osobami zajmującymi się innowacjami w innych państwach.

Koszty podróży i zakwaterowania przedstawicieli urzędów nominowanych do głównej nagrody – biorących udział w gali finałowej planowanej na połowę listopada 2017 r. – zostaną pokryte przez organizatorów (po 1 osobie z każdego urzędu).

 

Kto może aplikować?

Wszystkie podmioty sektora publicznego z dowolnego szczebla administracyjnego. W konkursie możliwy jest także udział „konsorcjum” – grupy podmiotów publicznych lub podmiotów niepublicznych (np. firmy prywatne, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe) pod przewodnictwem instytucji publicznej.

 

Szczegółowe informacje

Zachęcamy do odwiedzenia oficjalnej strony internetowej konkursu http://epsa2017.eu/. Znajdą tam Państwo m.in. formularz aplikacyjny z instrukcją wypełniania, broszury informacyjne, przykłady projektów możliwych do zgłoszenia, opis procedury naboru, w tym kryteriów selekcji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Łukaszem Świetlikowskim, radcą Szefa KPRM w Departamencie Służby Cywilnej KPRM (lukasz.swietlikowski [at] kprm.gov.pl, tel. 22 694 70 18) lub bezpośrednio z organizatorami (poprzez formularz kontaktowy na stronie EPSA lub mail: info [at] epsa2017.eu).