EPSA 2017. Sukces polskich urzędów

22.11.2017

Innowacyjne rozwiązania Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego i Ministerstwa Zdrowia otrzymały Certyfikaty Najlepszej Praktyki w konkursie o Europejską Nagrodę Sektora Publicznego (EPSA) 2017. 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie został wyróżniony za „Deaf Help” - aplikację mobilną do wzywania pomocy przez osoby głuche. Rozwiązanie to zaprezentowaliśmy też w Kancelarii Premiera, na Polskiej Konferencji Jakości Administracji Publicznej, 25 października.

 Wyróżniono także projekt Ministerstwa Zdrowia, pod nazwą „Mapa potrzeb zdrowotnych”. Jest to baza danych, która pozwala prowadzić skuteczniejszą, opartą na dowodach, politykę zdrowotną.

W tegorocznej edycji konkursu 30 państw europejskich i instytucji unijnych zgłosiło 150 rozwiązań. Najwięcej zgłoszeń pochodziło z Austrii (17), Portugalii (15), Hiszpanii (15) i Polski (13). Certyfikatem Najlepszej Praktyki wyróżniono 34 z nich. W tej grupie przyznano również nagrody główne w trzech kategoriach:

  • poziom lokalny i ponadlokalny,
  • poziom regionalny,
  • poziom krajowy i europejski.

Prezentacja rozwiązań oraz wręczenie nagród odbyło się w Maastricht (Holandia), 20-22 listopada. Maastricht to siedziba głównego organizatora tego wydarzenia - Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej.

W Polsce  tegoroczną edycję konkursu promował Departament Służby Cywilnej KPRM i Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego w Łodzi. Następna edycja już za dwa lata.  

Szczegółowe informacje na temat Europejskiej Nagrody Sektora Publicznego znajdą Państwo na oficjalnej stronie EPSA 2017.