EPSA 2019. Nominacje dla polskich praktyk

21.10.2019

Innowacyjne rozwiązania Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej a także Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego otrzymały Certyfikaty Najlepszej Praktyki w konkursie o Europejską Nagrodę Sektora Publicznego (EPSA) 2019. Dodatkowo drugi z urzędów znalazł się w grupie trzech instytucji nominowanych do nagrody głównej na szczeblu regionalnym.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego został wyróżniony za praktykę „Małopolska. Kultura empatyczna – kultura dostępna dla wszystkich”. Jurorzy konkursu nagrodzili też rozwiązanie Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej – „Twój e-PIT”.

Hasło przewodnie tegorocznej edycji to „Nowe rozwiązania kompleksowych wyzwań – sektor publiczny zorientowany na obywatela, zrównoważony i dopasowany do przyszłości” (ang. New solutions to complex challenges – a public sector citizen-centric, sustainable and fit for the future).

W tegorocznej edycji konkursu 30 państw europejskich i instytucji unijnych zgłosiło 160 rozwiązań. Najwięcej zgłoszeń pochodziło z:

  • Hiszpanii (24),
  • Austrii (18),
  • Węgier (13),
  • Polski (12),
  • Norwegii (11).

Certyfikatem Najlepszej Praktyki wyróżniono 40 z nich. W tej grupie nominowano 9 instytucji do nagrody głównej w trzech kategoriach (po 3 w każdej kategorii):

  • poziom lokalny i ponadlokalny,
  • poziom regionalny,
  • poziom krajowy i europejski.

Prezentacja rozwiązań oraz wręczenie nagród odbędzie się od 4 do 6 listopada w Maastricht (Holandia).

Wszystkie informacje na temat EPSA 2019 znajdą Państwo pod adresem: https://www.epsa2019.eu/.