Etyka w służbie cywilnej – powstanie program szkoleniowy dla urzędników

11.09.2017

Jeszcze w tym roku dyrektorzy generalni i kierownicy urzędów służby cywilnej otrzymają bezpłatny, kompleksowy program szkoleniowy z zakresu etyki i uczciwości. Program na zlecenie Szefa Służby Cywilnej przygotuje zespół ekspertów z firmy TZ Consultans.

Dyrektor Departamentu Służby Cywilnej KPRM Urszula Dubejko podpisała dziś umowę na opracowanie programu z prezesem firmy TZ Consultans Tadeuszem Zawistowskim. Eksperci mają 8 tygodni na przygotowanie programu szkoleniowego, który zostanie przekazany do wszystkich urzędów zatrudniających członków korpusu służby cywilnej w Polsce. Budowa kultury uczciwości jest jednym z celów Szefa Służby Cywilnej. Opracowanie i udostępnienie tego programu ma umożliwić zwiększenie liczby i podniesienie jakości szkoleń etycznych w urzędach.

Zgodnie z założeniami, program ma się koncentrować na części praktycznej – wskazywać, jak właściwie rozumieć i stosować zasady etyki w urzędzie i poza nim. Zostaną w nim omówione aktualne dylematy etyczne, które spotykają członków korpusu służby cywilnej. Trenerzy w poszczególnych urzędach dodatkowo otrzymają pakiet praktycznych wskazówek, które ułatwią dostosowanie szkolenia do specyfiki urzędu. Program będzie zawierał informacje o m.in.:

  • sposobach zbierania przypadków do analizy,
  • zasadach przeprowadzania gier symulacyjnych,
  • metodach prowadzania ewaluacji i wyciągania z niej wniosków dla kierownika jednostki.

Wykonawca – TZ Consultans – został wyłoniony w wyniku analizy rynku, przeprowadzonej na przełomie lipca i sierpnia br. Poza ceną, kryteriami wyboru wykonawcy były: szacowany termin realizacji zadania, doświadczenie autora programu, jakość przykładowych elementów warsztatu (gry symulacyjnej i analizy przypadku). Zespół TZ Consultans – to grupa ekspertów, którzy posiadają bogate doświadczenie w opracowywaniu programów szkoleniowych z etyki i antykorupcji dla sektora publicznego i prywatnego w kraju i za granicą. Wartość programu to 19 907,55 zł brutto.