Etyka w służbie cywilnej – warsztaty dla kadry zarządzającej Ministerstwa Środowiska

08.10.2019

Dziś, na zaproszenie dyrektora generalnego Ministerstwa Środowiska Grzegorza Mroczka, pracownicy Departamentu Służby Cywilnej KPRM przeszkolili z zakresu etyki członków kadry zarządzającej ministerstwa. Warsztaty miały na celu odświeżyć i pogłębić wiedzę z zakresu etyki oraz zwiększyć kompetencje w rozwiazywaniu dylematów etycznych, również poprzez wymianę doświadczeń. Głównym elementem warsztatów było praktyczne rozwiązywanie problemów.

Podczas warsztatów omówione zostały zagadnienia dotyczące m.in.:

  • etosu służby cywilnej;
  • roli kierownika w budowaniu kultury uczciwości;
  • ograniczeń związanych z aktywnością publiczną członka korpusu służby cywilnej, w tym właściwego rozumienia zasady neutralności politycznej, również w przestrzeni medialnej;
  • właściwego, w kontekście wykonywania poleceń służbowych, rozumienia zasady lojalności;
  • konfliktu interesów – czym jest, jakie rodzi zagrożenia, jak go unikać, w tym zasad związanych z przyjmowaniem prezentów, świadczeń niematerialnych i przysług;
  • możliwości dodatkowego zatrudnienia i zarobkowania.

Szkolenie osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej jest dla Szefa Służby Cywilnej istotnym elementem budowania i promowania kultury uczciwości w organizacji.

Pracownicy DSC KPRM – Katarzyna Dudzik i Maciej Szmit – przeprowadzili warsztaty w oparciu o program szkoleniowy Szefa Służby Cywilnej z zakresu etyki i rozwiązywania dylematów etycznych, adresowany do osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej. Program jest załącznikiem nr 2 do Zalecenia Szefa Służby Cywilnej w zakresie promowania kultury uczciwości w służbie cywilnej.