Etyka w służbie cywilnej – warsztaty dla nowych doradców ds. etyki

11.12.2019

10 grudnia przedstawiciele Departamentu Służby Cywilnej (DSC) KPRM prowadzili warsztaty dla nowo powołanych doradców ds. etyki w służbie cywilnej, którzy pełnią swoją funkcję w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (NDAP), Urzędzie ds. Cudzoziemców oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Na prośbę dyrektorów generalnych MKiDN i NDAP, pracownicy DSC przygotowali i przeprowadzili specjalny program szkoleniowy dla nowych doradców ds. etyki. Program spotkania uwzględniał:

 1. Warsztaty z zakresu etyki w służbie cywilnej, oparte na programie szkoleniowym Szefa Służby Cywilnej (SSC) dla pracowników niezajmujących wyższych stanowisk w służbie cywilnej, który stanowi załącznik do zalecenia SSC w zakresie promowania kultury uczciwości w służbie cywilnej.

 2. Prezentację składu, celu, zasad i dotychczasowych efektów pracy zespołu doradców ds. etyki, powołanego przez SSC w 2017 r.

 3. Informację na temat działań doradcy w urzędzie na przykładzie prac zespołu doradców etycznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 4. Warsztat z zakresu rozwoju kompetencji miękkich osób pełniących funkcje doradcy ds. etyki.

Celem szkolenia było:

 • zwiększyć wiedzę i rozwinąć kompetencje miękkie osób, które w ostatnim czasie wyraziły zgodę na pełnienie funkcji doradców ds. etyki w urzędzie,

 • zwrócić uwagę na sposób, w jaki można prowadzić szkolenia nt. etyki w oparciu o program szkoleniowy SSC,

 • przestawić zespół doradców ds. etyki SSC oraz

 • zainspirować nowych doradców co do działań, które można podjąć w urzędzie w celu budowania i promocji kultury organizacji opartej na wartościach, w zakresie pełnionej funkcji.

Szkolenie dla ok. 25 osób – zorganizowane na zaproszenie dyrektor generalnej NDAP Marty Muszyńskiej w siedzibie Naczelnej Dyrekcji – przeprowadzili:

 • Katarzyna Dudzik, koordynator Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Etyki Służby Cywilnej,

 • dr Beata Mazurek-Kucharska– psycholog, asystent dyrektora w DSC oraz

 • Maciej Szmit – koordynator Zespołu Analiz Prawnych.