Etyka w służbie cywilnej – warsztaty dla pracowników komórek kadrowych Archiwów Państwowych

29.05.2019

Dziś 35 kierowników komórek kadrowych Archiwów Państwowych (AP) z całego kraju wzięło udział w warsztatach etycznych. Szkolenie, na prośbę kierownictwa Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, przeprowadzili przedstawiciele Departamentu Służby Cywilnej.

Warsztaty miały na celu stworzyć warunki do wymiany wiedzy i doświadczenia, wyjaśnić niektóre wątpliwości wynikających z Zarządzenia nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r., a w konsekwencji pogłębić wiedzę uczestników z zakresu etyki. Główny nacisk położono na praktyczne rozwiązywanie problemów.

W trakcie warsztatów omówiono zagadnienia, które dotyczyły:

  • etosu służby cywilnej;
  • konfliktu interesów – czym jest, jakie rodzi zagrożenia, jak go unikać;
  • zasad związanych z przyjmowaniem prezentów, świadczeń niematerialnych, przysług w kontekście konfliktu interesów;
  • profesjonalizmu służby cywilnej i zasady godnego zachowania;
  • możliwości dodatkowego zatrudnienia i zarobkowania;
  • właściwego, w kontekście wykonywania poleceń służbowych, rozumienia zasady lojalności;
  • ograniczeń związanych z aktywnością publiczną członka korpusu służby cywilnej, w tym właściwego rozumienia zasady neutralności politycznej, również w przestrzeni medialnej.

Pracownicy DSC KPRM – Katarzyna Dudzik, Maciej Szmit i Witold Stelmaski – przeprowadzili warsztaty dla kierowników komórek kadrowych AP w oparciu o program szkoleniowy Szefa Służby Cywilnej z zakresu etyki i rozwiązywania dylematów etycznych, który jest załącznikiem nr 2 do Zalecenia Szefa Służby Cywilnej w zakresie promowania kultury uczciwości w służbie cywilnej. Pisaliśmy na ten temat w grudniu 2017 r., kiedy Szef Służby Cywilnej podpisał je i upowszechnił.