Etyka w służbie cywilnej – warsztaty dla pracowników WIORIN w Rzeszowie

04.12.2019
Uczestnicy warsztatów siedzą przy stołach. Prowadzący stoją koło ekranu na którym jest wyświetlana prezentacja.

2 i 3 grudnia, na prośbę Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie Edyty Wilk, przedstawiciele Departamentu Służby Cywilnej (DSC) KPRM prowadzili warsztaty z zakresu etyki i uczciwości dla kadry zarządzającej i pracowników WIORIN.

W trakcie warsztatów pracownicy DSC KPRM – Katarzyna Dudzik i Maciej Szmit – omówili zagadnienia, które dotyczyły m.in.:

  • etosu służby cywilnej;
  • ograniczeń związanych z aktywnością publiczną członka korpusu służby cywilnej, w tym właściwego rozumienia zasady neutralności politycznej, również w przestrzeni medialnej;
  • właściwego, w kontekście wykonywania poleceń służbowych, rozumienia zasady lojalności;
  • konfliktu interesów – czym jest, jakie rodzi zagrożenia, jak go unikać, w tym zasad związanych z przyjmowaniem prezentów, świadczeń niematerialnych i przysług;
  • możliwości dodatkowego zatrudnienia i zarobkowania.

Program warsztatów dla kadry zarządzającej został wzbogacony o dodatkowe informacje na temat roli etycznego przywództwa. Ma ono kluczowe znaczenie dla promocji kultury uczciwości i upowszechniania postaw etycznych wśród pracowników organizacji.

Pracownicy DSC KPRM przeprowadzili warsztaty w oparciu o dwa z trzech programów szkoleniowych Szefa Służby Cywilnej z zakresu etyki i rozwiązywania dylematów etycznych, adresowanych do:

  • osób, które zajmują wyższe stanowiska w służbie cywilnej,
  • członków korpusu niezajmujących wyższych stanowisk.

Stanowią one załączniki do Zalecenia Szefa Służby Cywilnej w zakresie promowania kultury uczciwości w służbie cywilnej. Dla Szefa Służby Cywilnej szkolenia te są ważnym elementem budowy i promocji kultury uczciwości w urzędzie.