Etyka w urzędzie – nowa zakładka w Serwisie Służby Cywilnej

01.08.2017

W Serwisie Służby Cywilnej udostępniliśmy nową zakładkę na temat etyki w urzędach administracji publicznej. Będziemy w niej publikować informacje na temat obowiązujących zasad, promować urzędnicze dobre praktyki oraz odpowiadać na najczęściej pojawiające się pytania. Wszystko wokół tematu etyki i urzędniczej kultury uczciwości.

Już teraz na stronie można znaleźć m.in.:

  • informację na temat możliwości dodatkowego zarobkowania i zatrudnienia przez członka korpusu służby cywilnej,
  • opis dobrej praktyki, jak powołać doradcę etycznego w urzędzie,
  • zbiór rekomendacji, raportów i analiz z Polski i ze świata w zakresie wdrażania zasad etyki.

Zakładka będzie na bieżąco rozbudowywana. Zakres publikowanych treści będzie uwzględniał wątpliwości i problemy zgłaszane przez samych urzędników, m.in. podczas spotkań zespołu doradców etycznych. Pierwsze tego rodzaju spotkanie odbyło się 5 lipca w KPRM, o czym pisaliśmy na stronach Serwisu. Sygnały o potrzebie publikacji tego rodzaju materiałów otrzymujemy także podczas szkoleń etycznych prowadzonych przez pracowników DSC.

Serwis Służby Cywilnej jest przez nas na bieżąco aktualizowany i modernizowany. W ostatnim czasie opublikowaliśmy obszerne informacje o projektach współfinansowanych ze środków unijnych i norweskich realizowanych w Departamencie Służby Cywilnej (zakładka Projekty PO WER oraz Projekt „Różne potrzeby, równe standardy”). Zapraszamy do lektury!