Ewaluacja szkoleń – nowy arkusz oceny

23.04.2019

Szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański rekomenduje korzystanie z nowego wzoru Arkusza Indywidualnej Oceny Szkolenia (AIOS) do oceny szkoleń w służbie cywilnej. Poprzez aktualizację chcieliśmy przede wszystkim uprościć formularz – w tym poprzez zastosowanie zasad prostego języka – oraz dostosować go do nowych trendów edukacyjnych.

Pracownicy Departamentu Służby Cywilnej KPRM zaktualizowali wzór AIOS oraz zbiorczy arkusz, który służy do jego analizy. Nowy arkusz oceny powstał w wyniku analizy ankiet stosowanych w instytucjach edukacyjnych, takich jak Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, jednostkach administracji publicznej, jak również z uwzględnieniem uwag zgłaszanych przez współpracujące z KPRM uczelnie wyższe. AIOS składa się z następujących części:

  • dane o szkoleniu – wypełniane przez organizatora szkolenia,
  • informacje o uczestniku szkolenia,
  • ogólnej oceny szkolenia,
  • oceny trenera/wykładowcy oraz
  • uwag dotyczących oceny szkolenia.

W arkuszu zbiorczym do pliku o formacie xlsx wprowadzono formuły, które będą pomocne w analizie indywidualnych arkuszy wypełnionych przez wielu uczestników szkolenia.

Przypominamy, że obowiązek przeprowadzania ewaluacji szkoleń wynika z § 15 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej.

Zachęcamy, aby skorzystali Państwo z tych materiałów przy ewaluacji szkoleń organizowanych w Państwa urzędach.

Pliki do pobrania: