Harmonogram tegorocznego postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej

09.06.2017

1 lipca w Warszawskim Centrum EXPO XXI odbędzie się sprawdzian przewidziany w toku postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2017 roku. Egzamin będzie się składał z 2 części – sprawdzi niezbędną wiedzę i umiejętności kandydatów.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego opublikowała na swojej stronie harmonogram postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej, którzy ubiegają się o mianowanie w 2017 roku:

08:00 – 10:30 - rejestracja uczestników

10.30 – 10.45 - wejście uczestników do sal

10.45 – 11.00 - powitanie uczestników oraz informacje organizacyjne

11.00 – 12.15 - sprawdzian umiejętności (instrukcja / sprawdzian 60 min)

12.15 – 13.15 - przerwa

13.15 – 15.00 - sprawdzian wiedzy (instrukcja / sprawdzian 90 min)

Do sprawdzianu uczestnicy postępowania przystąpią 1 lipca. Miejscem egzaminu będzie – podobnie jak w roku ubiegłym - Warszawskie Centrum EXPO XXI (ul. Prądzyńskiego 12/14).

W 2017 roku na mianowanie może liczyć 280 osób. Pierwszeństwo w mianowaniu mają absolwenci KSAP.