Informacja dla osób ubiegających się o mianowanie w służbie cywilnej w 2018 roku

24.01.2018

Sprawdzian przewidziany w toku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w 2018 roku odbędzie się 7 lipca 2018 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI, przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.

W Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowaliśmy:

  • wzór zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w służbie cywilnej w roku 2018;
  • wzór wniosku o mianowanie dla absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w roku 2018.

Pracownicy służby cywilnej, którzy chcą przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej:

  • kierują zgłoszenie do Szefa Służby Cywilnej, składając je w siedzibie KSAP (która prowadzi to postępowanie) lub wysyłając pocztą pod adresem KSAP z dopiskiem „Zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego”;
  • do zgłoszenia dołączają dowód wpłaty – w roku 2018 opłata za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego wynosi 735 zł (należy ją wnieść na rachunek bankowy KSAP).

Formularz zgłoszenia do postępowania, w postaci umożliwiającej wypełnienie i wydruk, dostępny jest na stronach Internetowego Systemu Zgłoszeń KSAP.

Absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego kierują wypełnione wnioski o mianowanie w służbie cywilnej bezpośrednio do Szefa Służby Cywilnej (na adres KPRM).

Zarówno zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego, jak i wniosek o mianowanie w służbie cywilnej absolwenta KSAP, składać można od 1 stycznia do 31 maja.