„Integrity Week” – międzynarodowa konferencja OECD na temat uczciwości

30.03.2018

Od 26 do 30 marca w centrum konferencyjnym Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Paryżu trwał „Tydzień uczciwości” (Integrity Week). Ponad dwa tysiące przedstawicieli polityki, administracji rządowych, organizacji pozarządowych i międzyrządowych, naukowców, dziennikarzy i praktyków dyskutowało na temat uczciwości i przeciwdziałania korupcji w różnych obszarach życia publicznego.

Jednym z wydarzeń Tygodnia uczciwości było 6. „Forum na rzecz uczciwości i przeciwdziałania korupcji” (2018 OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum, 27-28 marca). Forum rozpoczęło się od panelu dyskusyjnego z udziałem szefów rządów i instytucji międzynarodowych. Uczestniczyli w nim:

  • Ángel Gurría – Sekretarz Generalny OECD,
  • Katrín Jakobsdóttir – premier Islandii,
  • Erna Solberg – premier Norwegii,
  • Gabriela Michetti – wiceprezydent Argentyny,
  • Frans Timmermans – Pierwszy Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

Paneliści wskazywali na zagrożenia dla uczciwości i zgodnie stwierdzili, że nie można skutecznie zwalczyć korupcji na świecie. Ich zdaniem należy jednak walczyć z tym zjawiskiem. Ograniczenie korupcji pozytywnie wpływa na funkcjonowanie społeczeństwa we wszystkich jego obszarach, takich jak poziom zamożności, sport, wykształcenie czy sposób funkcjonowania administracji.

Pierwszego dnia Tygodnia uczciwości odbyły się najważniejsze – z punktu widzenia polskiej administracji rządowej –  spotkania grup roboczych OECD:

  • Wyższych Urzędników do spraw Uczciwości w Sektorze Publicznym (Senior Public Integrity Officials – SPIO),
  • do spraw Zatrudnienia Publicznego i Zarządzania (Public Employment and Management – PEM).

W trakcie spotkań przedstawiciele administracji rządowych różnych państw (m.in. z Australii, Maroka i Wielkiej Brytanii) prezentowali rozwiązania z zakresu przeciwdziałania korupcji wśród urzędników i promowania etyki. Uczestnicy rozmawiali też o tym, w jaki sposób skutecznie mierzyć poziom uczciwości administracji rządowych państw członkowskich OECD. W pracach grup wzięli udział przedstawiciele Szefa Służby Cywilnej – pracownicy Departamentu Służby Cywilnej KPRM oraz przedstawiciel instytucji wiodącej w zakresie prewencji, promocji uczciwości i działań antykorupcyjnych w Polsce – Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Więcej informacji na temat forum znajdą Państwo na stronie internetowej OECD.