Jak budować profesjonalną i zaangażowaną służbę publiczną? Dyskusja grupy roboczej OECD

09.05.2019
Fragment okładki Rekomendacji OECD ws. przywództwa i potencjału służby publicznej

Od 6 do 7 maja w siedzibie OECD, w Paryżu, uczestnicy grupy roboczej Sieci ds. Zatrudnienia i Zarządzania w Sektorze Publicznym – PEM rozmawiali na temat wdrażania Rekomendacji OECD w sprawie przywództwa i potencjału służby publicznej.

Dyskusja koncentrowała się wokół etapów i narzędzi, które pozwolą sygnatariuszom Rekomendacji wdrażać ją w swoich krajach. W spotkaniu Szefa Służby Cywilnej reprezentował radca Prezesa Rady Ministrów Krzysztof Banaś z Departamentu Służby Cywilnej KPRM.

Więcej informacji na temat Rekomendacji znajdą Państwo na stronie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.