Jak prezentować barwy narodowe i polską flagę?

28.04.2017

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją MSWiA „Biało-Czerwona". Jest to jej drugie wydanie, rozszerzone.

Zbliża się 2 maja, ustanowiony Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak przekazał Szefowi Służby Cywilnej Dobrosławowi Dowiatowi-Urbańskiemu, a także wojewodom, samorządowcom, komendantom służb podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji - wydaną przez MSWiA publikację „Biało-Czerwona". Jej autorem jest Alfred Znamierowski - ekspert w dziedzinie weksylologii, członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Komisji Heraldycznej przy MSWiA.

Poradnik zawiera wskazówki, jak prezentować w przestrzeni publicznej barwy narodowe, polską flagę, a także bannery. Urzędnicy instytucji państwowych mogą dowiedzieć sie z niej m.in. tego, w jakiej kolejności na masztach i w pomieszczeniach umieszczać flagę państwową RP z flagami innych państw i jednostek samorządu terytorialnego.

Drugie wydanie poradnika zostało rozszerzone o rozdział „Flagi podczas konferencji i wizyt”. Publikacja w wersji .pdf jest dostępna na stronie MSWiA. Zachęcamy do lektury!