Jak słuchać obywateli? Uroczyste wręczenie świadectw absolwentom Akademii Konsultacji Publicznych

01.07.2019
Uczestnicy spotkania siedzą w ławach, w sali wykładowej. Przed nimi leżą świadectwa. Część osób stoi przed stołem prezydialnym.

W piątek, 28 czerwca, w auli Szkoły Głównej Handlowej odbyła się uroczystość zakończenia podyplomowych studiów oraz długookresowych szkoleń specjalistycznych w zakresie organizacji i prowadzenia konsultacji publicznych. W Akademii Konsultacji Publicznych uczestniczyły 93 osoby z 20 urzędów administracji rządowej.

– Konsultacje publiczne to bardzo ważny etap w procesie stanowienia prawa – powiedział szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański zwracając się do uczestników uroczystości. – Możliwość bezpośredniego wyrażenia opinii przez obywateli i inne podmioty życia publicznego oraz odniesienia się do proponowanych zmian legislacyjnych wzmacnia demokratyczną kontrolę nad działalnością władz publicznych. Aktywizuje różne środowiska i przez to służy budowie społeczeństwa obywatelskiego.

Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie dr Marcin Smolira podkreślił, że interdyscyplinarne kompetencje zdobyte przez słuchaczy AKP odpowiadają aktualnym potrzebom rozwoju i łączą w sobie doświadczenia wielu nauk. Zachęcił także absolwentów AKP do dalszego pogłębiania wiedzy i rozwoju, życząc im, aby zdobyte kompetencje i umiejętności  były z powodzeniem wykorzystywane w ich dalszej pracy zawodowej.

W ramach Akademii Konsultacji Publicznych słuchacze studiów podyplomowych zrealizowali między innymi 30 zespołowych projektów końcowych, które potwierdziły ich umiejętność łączenia wiedzy teoretycznej z praktyką planowania i realizacji konsultacji publicznych. Trzy spośród nich zostały zaprezentowane podczas uroczystości wręczenia świadectw:

  • „Rola moderatora w procesie konsultacji publicznych – analiza przykładów”

Malwina Machałowska - Ministerstwo Zdrowia,

Kamil Kisiel - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,

Iwona Miedzińska - Urząd Transportu Kolejowego,

Katarzyna Kruk - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  • „Narzędzia informatyczne w konsultacjach publicznych – szansa na zwiększenie udziału obywateli w konsultacjach publicznych”

Anita Noskowska-Piątkowska - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,

Anna Cortes - Ministerstwo Finansów,

Anna Błażejczyk - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

  • "Konsultacje publiczne jako forma partycypacji społecznej" 

Jarosław Karabin - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Studia podyplomowe oraz długookresowe szkolenia specjalistyczne w ramach Akademii Konsultacji Publicznych są częścią projektu pn. „Akademia Oceny Wpływu Regulacji”. Służy on doskonaleniu kompetencji i umiejętności kadr administracji rządowej, odpowiedzialnych za opracowywanie propozycji aktów prawnych. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Studia oraz szkolenia zrealizował Polski Instytut Rozwoju we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.