Jakie są aktualne wyzwania dla polskiej administracji? Zapraszamy na Konferencję Absolwentów KSAP

12.03.2019

W najbliższy czwartek, 14 marca, w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego odbędzie się doroczna Konferencja Absolwentów. W jej trakcie Słuchacze XXIX Promocji Polonia Restituta podzielą się doświadczeniami ze staży krajowych i zagranicznych oraz przedstawią wnioski, które zawarli w raportach podsumowujących warsztaty problemowe.

Przez kilka miesięcy Słuchacze KSAP zgłębiali pod okiem opiekunów wybrany przez siebie temat z zakresu polityk publicznych, spotykali się z ekspertami oraz uczestniczyli w branżowych konferencjach. Efektem tych prac były raporty, które następnie zostały przekazane opiekunom i ekspertom zewnętrznym do oceny.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 14.30. Wstęp wolny.

14.30 – 14:40 Otwarcie konferencji

 dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP                                             

Prowadzenie: Łukasz Zych

14:40 – 15:40 Panel I

Moderator: Piotr Juszczyk

  • „Polska na naszych barkach”. Perspektywy rozwoju  żeglugi śródlądowej w Polsce - Paweł Szulik, Marek Kaplita
  • Program rodzina 500+ na tle polityki prorodzinnej krajów UE/EOG - Hubert Szymczyk
  • Polityka publiczna wobec upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży - Krzysztof Berg

15:50 – 16:50 Panel II

Moderator: Małgorzata Leonarcik – Laszkiewicz

  • Przeszkolenie wojskowe a potencjał obronny RP – potrzeby w zakresie polityki publicznej - Magda Zgorzałek
  • Bezpieczeństwo energetyczne Polski – rola gazu - Łukasz Cabaj, Marek Marchewka

17:00 – 18:00 Panel III

 Moderator: Klaudia Rożek

  • Wielozadaniowość w pracy urzędniczej - Ariel Lisowski
  • Agile w administracji publicznej - Kalina Gruca
  • Nowy kształt polityki spójności 2020+ - Paulina Cykowska

Konferencja Absolwentów to jedno z ostatnich wydarzeń przewidzianych w programie kształcenia Słuchaczy XXIX Promocji KSAP. Wraz z końcem marca Słuchacze zakończą swoje kształcenie i podejmą zatrudnienie w administracji.