Kolejne webinaria OECD na temat innowacji w sektorze publicznym

03.09.2018
logo OECD

5 września i 3 października odbędą się kolejne internetowe seminaria na temat innowacji w sektorze publicznym. Poprowadzą je eksperci Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD).

Pierwsze webinarium odbyło się 26 czerwca tego roku. Dotyczyło sposobów definiowania innowacji i analizowania problemów publicznych. Zainteresowanie tym wydarzeniem przerosło oczekiwania organizatorów. Na webinaria zgłosiło się prawie 400 osób z 60 państw. Z tego powodu OECD zorganizuje dodatkowe webinaria, które uwzględnią pojęcie „cyklu życia innowacji” („innovation lifecycle”) − od diagnozy problemu po jego rozwiązanie.

Aby wziąć w nich udział, należy zarejestrować się online:

Więcej informacji można znaleźć na stronie Obserwatorium Innowacji Sektora Publicznego OECD.