Konkurs dla menedżerów sektora publicznego pod patronatem Szefa Służby Cywilnej

20.08.2019
Logo Forum Zarządzania Publicznego

Szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański objął patronatem tegoroczną edycję konkursu „Menedżerowie innowacyjnych praktyk w instytucjach publicznych”. Mogą w nim wziąć udział instytucje sektora publicznego, w tym urzędy administracji rządowej, samorządowej i państwowej.

Konkurs ma wyłonić i wypromować najlepszych liderów innowacji w sektorze publicznym. Wdrożone przez nich dobre praktyki będą szeroko upowszechniane w administracji oraz innych instytucjach. Laureatem ubiegłorocznej edycji konkursu na liderów innowacji został naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Zbigniew Cholewa, który wprowadził zasady prostego języka (ang. plain language) do korespondencji urzędowej wysyłanej do obywateli.

Konkurs dla menedżerów sektora publicznego współorganizuje Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (KSAP), w ramach Forum Zarządzania Publicznego. Szczegółowe informacje znajdą Państwo znaleźć na stronie KSAP.

Patronem medialnym konkursu jest dziennik „Rzeczpospolita”.

Zachęcamy do udziału!