Konkurs na Menedżera Innowacyjnych Praktyk w Instytucjach Publicznych – rozstrzygnięty

06.12.2017

Jakub Dzik, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, został laureatem Konkursu na Menedżera Innowacyjnych Praktyk w Instytucjach Publicznych, zorganizowanego w ramach Forum Zarządzania Publicznego.

5 grudnia na konferencji w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego finaliści Konkursu zaprezentowali innowacyjne praktyki wdrożone w instytucjach administracji publicznej. Spośród 13 zgłoszonych praktyk Kapituła Konkursu (w której skład wchodził m.in. szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański) wybrała trzy najlepsze:

  • Nowe usługi GIS w bezpieczeństwie – Jakub Dzik, Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie,
  • Propagowanie elektronicznych rozliczeń poza urzędem – Anna Gręda, Urząd Skarbowy Pabianice,
  • Wdrożenie Elektronicznego Rejestru Spraw (ERS) na wszystkich stanowiskach pracy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – Katarzyna Nowak, Małopolski Urząd Wojewódzki.

Ostatecznego wyboru laureata Konkursu dokonali w drodze głosowania uczestnicy konferencji.

Wdrożony w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim system informacji przestrzennej GIS umożliwia gromadzenie, analizowanie i przekazywanie informacji, niezbędnych do koordynowania usług z zakresu bezpieczeństwa. Wspiera on działania instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe i umożliwia efektywne wykorzystanie potencjału ratowniczego.

Po przedstawieniu wdrożonych praktyk finaliści Konkursu wzięli udział w panelu dyskusyjnym „Jak być innowacyjnym liderem w administracji publicznej?”. Dyskusję poprowadził dr Adam Niedzielski, dyrektor generalny Ministerstwa Finansów.

List do uczestników konferencji skierował wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. „Innowacja w sektorze publicznym polega na poszukiwaniu nowych sposobów wpływania na jakość życia obywateli i przedsiębiorców oraz na wdrożeniu nowego podejścia do aktywizowania ich jako partnerów do wspólnego kształtowania przyszłości” – napisał wicepremier Morawiecki. „Innowacyjność obejmuje pokonywanie barier, przełamywanie stereotypów i skostniałych struktur, zmianę mentalności oraz wykorzystanie nowych technologii w sektorze publicznym (…). Największy wpływ na innowacje w sektorze publicznym mają: likwidacja barier biurokratycznych, skorzystanie z potencjału i zaangażowania obywateli, budowa otwartego, opartego na zaufaniu społeczeństwa obywatelskiego, promowanie kultury innowacji, współpraca ze wszystkimi uczestnikami życia publicznego”.

Konferencję zakończyły miniwarsztaty „Jak być innowacyjnym liderem w administracji publicznej?”, które przeprowadzili Jacek Jakubowski (trener, coach i super­wizor Grupy TROP ) oraz Tadeusz Reimus (trener i koordynator strategiczny Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz KSAP).