Konsultacje projektu zalecenia Rady OECD w sprawie zarządzania infrastrukturą

17.02.2020

Do 2 marca br. trwają publiczne konsultacje projektu zalecenia Rady OECD w sprawie zarządzania infrastrukturą (ang. the draft Recommendation on the Governance of Infrastructure).

Zalecenie zawiera wskazówki dla rządów w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych. Dzięki ich wykorzystaniu inwestycje w tej dziedzinie mają być bardziej opłacalne i przystępne cenowo, a ich planowanie i realizacja – bardziej transparentne i zrozumiałe dla zainteresowanych podmiotów.

Projekt zalecenia Rady OECD w sprawie zarządzania infrastrukturą znajdą Państwo w załączniku. Zachęcamy do zapoznania się z tym projektem i wzięcia udziału w jego internetowych konsultacjach.