Kurs „Konsultacje publiczne” w systemie e-learningowym służby cywilnej

20.11.2019

W ramach Akademii Konsultacji Publicznych na platformie e-learningowej służby cywilnej udostępniliśmy kurs poświęcony tematyce konsultacji publicznych. Dzięki temu wiedzę i praktyczne kompetencje w tym zakresie można poszerzyć w dogodnym dla siebie miejscu i czasie.

Zakres kursu obejmuje zagadnienia, które przybliżą tematykę konsultacji publicznych. Są one istotnym etapem procesu stanowienia prawa i znacznie przyczyniają się do podnoszenia poziomu partycypacji obywatelskiej.

Biorąc udział w kursie poznają Państwo:

  • podstawowe zasady procesu konsultowania,
  • sposób przygotowania i realizacji konsultacji publicznych,
  • nowoczesne metody i narzędzia konsultacji,
  • dobre praktyki z ich wdrożenia.

Częścią kursu są także odpowiedzi na pytania dotyczące trudnych sytuacji konsultacyjnych, ich najczęstsze przyczyny oraz sposoby efektywnego radzenia sobie z napotkanymi problemami.

W ramach kursu zaproponowaliśmy liczne ćwiczenia i zadania, które wspomagają proces uczenia się, jak również wykaz uzupełniającej literatury w tematyki konsultacji. Kurs kończy się testem, po którego zaliczeniu będą mogli Państwo wygenerować zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Zachęcamy do skorzystania z niego nie tylko uczestniczki i uczestników Akademii Konsultacji Publicznych, ale wszystkich członków korpusu służby cywilnej zainteresowanych tą tematyką.

Kurs powstał w ramach projektu Akademia Oceny Wpływu Regulacji, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.16.