List Szefa Służby Cywilnej do kierowników urzędów administracji rządowej

11.03.2020

W poniedziałek, 9 marca, Szef Służby Cywilnej przesłał do dyrektorów generalnych KPRM, ministerstw, urzędów centralnych i wojewódzkich pismo związane z potencjalnym zagrożeniem koronawirusem SARS-Co V-2. Minister Dobrosław Dowiat-Urbański zalecił, aby w uzasadnionych przypadkach kierownicy urzędów, które wchodzą w skład służby cywilnej, polecili swoim pracownikom pracę zdalną. Możliwość taką dała im ustawa z 2 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 374). Zachęcamy, aby zapoznali się Państwo z pełną treścią listu.