List Szefa Służby Cywilnej - praca zdalna i inne informacje do kierowników urzędów

13.03.2020

Szef Służby Cywilnej zalecił, aby kierownicy urzędów administracji rządowej jak najszerzej koszystali z przysługującego im prawa do zlecenia pracownikom pracy zdalnej.

Szef Służby Cywilnej przybliżył, z czym wiąże się praca zdalna dla pracownika i pracodawcy.

Poprosił również, aby dyrektorzy generalni lub kierownicy urzędów, które wchodzą w skład służby cywilnej, przekazywali na skrzynkę Departamentu Służby Cywilnej KPRM (dsc [at] kprm.gov.pl):

  • na bieżąco informacje - z zachowaniem anonimowości - o przypadkach zachorowań na chorobę COVID-19 wśród pracowników (członków korpusu i pozostałych) i/lub objęcia ich kwarantanną;
  • na koniec każdego tygodnia liczbę pracowników (członków korpusu i pozostałych) - w odniesieniu do ogólnej liczby zatrudnionych - którzy wykonują pracę zdalną.

Minister Dobrosław Dowiat-Urbański odniósł się również do procesu pierwszego zatrudnienia absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Zachęcamy, aby zapoznali się Państwo z pełną treścią listu.