List Szefa Służby Cywilnej w sprawie upowszechnienia profilu zaufanego

04.03.2019
Logo profilu zaufanego

Szef Służby Cywilnej skierował do członków korpusu służby cywilnej list, w którym zachęca ich do korzystania z tzw. profilu zaufanego jako nowoczesnej i bezpiecznej formy potwierdzania tożsamości przy okazji załatwiania spraw urzędowych. „Szybki rozwój e-administracji leży w najlepiej pojętym interesie naszego kraju i jego obywateli. Korpus służby cywilnej może i powinien stać się liderem tego rozwoju, liderem cyfryzacji Polski” stwierdził min. Dobrosław Dowiat-Urbański.