Łódź bliżej obywatela

13.02.2015

Projekty proobywatelskie realizowane w administracji rządowej w 2015 r. to główny temat wizyty (13 lutego) szefa służby cywilnej Claudii Torres-Bartyzel w województwie łódzkim. Minister C. Torres-Bartyzel spotkała się z wojewodą Jolantą Chełmińską , wicewojewodą Jarosławem Klimasem , dyrektorem generalnym urzędu Sławomirem Wasilczykiem oraz przedstawicielami służby cywilnej w regionie ‒ pracownikami administracji zespolonej i niezespolonej.

W trakcie spotkania minister Torres-Bartyzel podkreśliła, że poziom zaufania obywateli do urzędów administracji publicznej w Polsce jest wciąż za niski. Przyjazne dla obywateli urzędy mogą zmienić ten niekorzystny trend – poprzez udostępnianie jasnych i pełnych informacji o sprawach urzędowych w Internecie, poprzez informację telefoniczną, pisemną czy w bezpośrednim kontakcie. Przedstawiła projekty uproszczenia komunikacji w Internecie, systemu infolinii, a także szerszego udostępniania infrastruktury urzędowej dla osób odwiedzających.

„Zaufanie i komunikacja” ‒ prezentacja Claudii Torres-Bartyzel, szefa służby cywilnej:

Podczas spotkania Łódzki Urząd Wojewódzki zaprezentował swoje projekty na rzecz obywateli:

Administracja dla mieszkańców – dobre praktyki w województwie łódzkim:

Szerzej na ten temat w opracowaniu:

 

Ostatnim punktem pobytu szefa służby cywilnej w Łódzkiem była wizyta w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, gdzie minister Torres-Bartyzel spotkała się z pracownikami urzędu. Spotkanie w Łodzi to już trzecia z cyklu dziesięciu wizyt szefa służby cywilnej w urzędach wojewódzkich w całej Polsce zaplanowanych na najbliższy miesiąc.