Menedżer Innowacyjnych Praktyk w Instytucjach Publicznych 2019 – znamy laureata!

09.12.2019

Dyrektor Centrum Informatycznego Edukacji (DCIE) Marek Charążka został laureatem III edycji konkursu Forum Zarządzania Publicznego. W czasie konferencji w KSAP, która odbyła się 5 grudnia, zaprezentował praktykę pt. „Integracja baz danych systemu oświaty. Kompletne, rzetelne dane służące do efektywnego zarządzania i finansowania zadań oświatowych”.

Unikalność tej dobrej praktyki polega na wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań IT do ujednolicenia w skali całego kraju obsługi zadań instytucji systemu oświaty. DCIE udało się np. wyeliminować wielokrotne podawanie tych samych danych w różnych systemach. Wpłynęło to m.in. na sprawniejsze zarządzanie zadaniami oświatowymi np.: obsługą egzaminów zewnętrznych.

Głównymi podmiotami, które skorzystały z wdrożonego rozwiązania informatycznego są m.in.:

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej,
  • Centralna i okręgowe komisje egzaminacyjne,
  • Instytut Badań Edukacyjnych,
  • kuratoria oświaty,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • szkoły i placówki oświatowe.

Oprócz laureata, swoje praktyki zaprezentowali także pozostali finaliści konkursu:

  • Wojciech Szajnar, praktyka Cyfrowa transformacja CPPC, Centrum Projektów Polska Cyfrowa
  • Rafał Sowiński, praktyka Zarządzanie projektem budowy Platformy Elektronicznego Fakturowania, poprzez wybór wykonawców w formie dialogu konkurencyjnego i współpracę opartą na otwartości i zaufaniu, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Logistyki i Magazynowania;
  • Elżbieta Dobrowolska, Bartosz Gaca, praktyka Systemowe mechanizmy nadzoru w pionie świadczeń emerytalno-rentowych jako element kontroli zarządczej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Serdecznie gratulujemy laureatowi i finalistom!

Konkurs objął patronatem Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański, a patronem medialnym był dziennik „Rzeczpospolita”.

Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej organizatora.