„Menedżerowie innowacyjnych praktyk w instytucjach publicznych” – weź udział w konkursie!

24.07.2018
Logo Forum Zarządzania Publicznego

Konkurs, ogłoszony w ramach Forum Zarządzania Publicznego (FZP), ma wyłonić innowacyjnych menedżerów i upowszechnić dobre praktyki w administracji publicznej. Jeśli widziałeś ciekawy model zarządzania, lub uważasz, że administracja potrzebuje profesjonalnych liderów zgłoś siebie lub innych do konkursu.

Konkurs promuje liderów zmian i przedstawicieli instytucji publicznych, którzy kierując się dobrem obywateli usprawniają funkcjonowanie urzędów oraz świadczenie usług publicznych. Mogą w nim uczestniczyć wszystkie instytucje publiczne, w szczególności urzędy administracji rządowej, samorządowej i państwowej.

Aby wziąć udział w konkursie:

  • zidentyfikuj i opisz dobrą praktykę w zakresie zarządzania,
  • poprawnie wypełnij formularz zgłoszeniowy,
  • prześlij zgłoszenie poprzez stronę konkursu (potwierdzenie rejestracji zgłoszenia zostanie przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail).

Organizatorzy przyjmują zgłoszenia do 28 września za pomocą formularza.

Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Forum Zarządzania Publicznego.

Forum Zarządzania Publicznego jest wspólna inicjatywą:

  • Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego,
  • Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
  • Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego,
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.