Mianowanie w służbie cywilnej w 2017

19.01.2017

Sprawdzian przewidziany w toku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej, którzy ubiegają się o mianowanie w 2017 roku, odbędzie się 1 lipca 2017 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI, przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14.

W Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowaliśmy wzór:

  • zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w służbie cywilnej w roku 2017;
  • wniosku o mianowanie dla absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w roku 2017.

 

Pracownicy służby cywilnej, którzy chcą przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej:

  • kierują zgłoszenie do Szefa Służby Cywilnej, składając je w siedzibie KSAP lub wysyłając pocztą na jej adres, z dopiskiem „zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego”;
  • do zgłoszenia dołączają dowód wpłaty – w 2017 roku koszt przystąpienia do postępowania to 700 zł (opłatę należy wnieść na rachunek bankowy KSAP).

Formularz zgłoszenia do postępowania i instrukcję jego wypełnienia są dostępne na stronie KSAP.

 

Absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

  • kierują wnioski o mianowanie w służbie cywilnej bezpośrednio do Szefa Służby Cywilnej (na adres KPRM).

 

Zarówno zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego, jak i wniosek o mianowanie w służbie cywilnej absolwenta KSAP można składać od 1 stycznia do 31 maja.