Międzynarodowa konferencja użytkowników CAF

30.11.2016
Zdjęcie przedstawia czterech siedzących uczestnikó panelu

W Bratysławie odbyła się dzisiaj 7. Europejska Konferencja Użytkowników CAF nt. „Usprawnienia CAF – jak je identyfikować, wybierać i wdrażać”. Dobre praktyki z Polski zaprezentowali przedstawiciele Izby Skarbowej we Wrocławiu oraz Izby Celnej w Białymstoku.

Podczas konferencji przedstawiciele urzędów z całej Europy zaprezentowali swoje doświadczenia związane ze stosowaniem samooceny organizacji według Wspólnej Metody Oceny (ang. Common Assessment Framework – CAF). Ze względu na tegoroczny temat przewodni CAF ("Improvement Identification, Prioritisation and Implementation" - „Usprawnienia CAF – jak je identyfikować, wybierać i wdrażać”) prelegenci skupili się na identyfikacji i wyborze obszarów wymagających usprawnień, a także skutecznym wdrażaniu zmian. Dobre rozwiązania były prezentowane w trzech równoległych sesjach, łącznie z dwunastoma warsztatami, każdy o sprecyzowanym temacie.

Poniżej przedstawiamy krótkie opisy dobrych praktyk zaprezentowanych przez dwa urzędy z Polski - Izbę Skarbową we Wrocławiu oraz Izbę Celną w Białymstoku.

Izba Skarbowa we Wrocławiu

Izba Skarbowa we Wrocławiu wyróżniona została za praktykę Internal recruitment procedure for managerial position (Procedura wewnętrznego naboru na stanowiska kierownicze).

W wyniku samooceny CAF przeprowadzonej w 2013 r. przyjęto do realizacji trzy działania doskonalące organizację (w tym wyróżnione przez EIPA działanie 2):   

Działanie 1. Upowszechnienie informacji o platformie e-learningowej ATENA-2 (np. powiadamianie o nowych kursach).

Działanie 2. Nabór wewnętrzny na stanowiska kierownicze.

Działanie 3. Rozpoznanie potrzeb pracowników finansowanych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Izba Celna w Białymstoku

Po dokonaniu samooceny metodą CAF w Izbie Celnej w Białymstoku utworzono Bank Pomysłów. Pracownicy Izby oraz podległych jej urzędów celnych i oddziałów celnych mogą zgłaszać do Banku swoje propozycje usprawnień. Sa one następnie analizowane pod względem przewidywanych efektów i możliwości wdrożenia. Niektóre z propozycji są zalążkiem do wdrożenia rozwiązań innowacyjnych w całej Służbie Celnej. Bank Pomysłów jest narzędziem usprawniającym proces komunikacji wewnętrznej w ramach Służby Celnej województwa podlaskiego. Dzięki niemu jej kierownictwo ma dostęp do informacji, które aspekty działalności są ważne dla personelu, na które należy zwrócić uwagę, które należy poprawić - bardzo często bez dodatkowych nakładów finansowych. Funkcjonowanie Banku Pomysłów promuje innowacyjność oraz kreatywność pracowników.

Przykładem mogą być wykorzystane pomysły:

- aplikacja mobilna granica - zapewnia bieżącą informację podróżnym i przedsiębiorcom o czasie oczekiwania na polskich przejściach granicznych z Białorusią, Rosją i Ukrainą,

- usprawnienie obsługi zgłoszeń elektronicznych - podnosi jakość usługi świadczonej klientom,

- elektroniczna wymiana pism z sądami - usprawnia obsługę spraw i poprawia relacje z interesariuszami. 

Powyższe przykłady usprawnień wypracowanych w Polsce - zaledwie dwa, ale jest ich znacznie więcej - są dowodem na to, że dobre praktyki zarządcze mogą być propagowane na świecie przez polskie urzędy administracji publicznej. Uznanie dla wdrożonych w nich rozwiązań świadczy o tym, że polska administracja jest w tej dziedzinie pełnoprawnym partnerem dla administracji innych krajów, a jej doświadczenia budzą żywe zainteresowanie w Europie i na świecie.

Konferencja Użytkowników CAF organizowana jest cyklicznie co dwa lata w ramach współpracy Polski w Europejskiej Sieci Administracji Publicznej. Konferencja została poprzedzona spotkaniem Narodowych Korespondentów CAF.