Nowe kursy e-learningowe na platformie KPRM

29.12.2017

Od dziś można korzystać z kursów e-learningowych „Projektowanie usług publicznych dostępnych dla osób z niepełnoprawnością” oraz „Obsługa klienta z niepełnosprawnością”. Są one dostępne na platformie e-elearningowej KPRM.

Materiały szkoleniowe do kursów e-learningowych opracowała Agata Spała, która jako jeden z trenerów szkoliła członków korpusu z zakresu dostępności usług. Podczas szkoleń, które odbyły się w październiku i listopadzie w Warszawie oraz pozostałych miastach wojewódzkich, przeszkolono 263 osoby. Chętnych było dużo więcej.

Proponowane kursy służą uwrażliwieniu urzędników na indywidualne potrzeby obywateli, które wynikają z różnych rodzajów niepełnosprawności:

  • „Obsługa klienta z niepełnosprawnością” to kurs skierowany przede wszystkim do osób, które bezpośrednio obsługują klientów w urzędzie, a także tych, które organizują i nadzorują proces obsługi;
  • „Projektowanie usług publicznych dostępnych dla osób z niepełnoprawnością” to kurs szczególnie przydatny dla osób, które projektują polityki publiczne i odpowiadają za ich realizację.

Zachęcamy, aby podnosić kwalifikacje zawodowe, a po ukończeniu kursu wygenerować i przekazać do komórki kadrowej w Państwa urzędzie certyfikat.

Szkolenia przygotowano w ramach projektu "Różne potrzeby, równe standardy", finansowanego z funduszy norweskich oraz funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt miał za zadanie podnieść świadomość społeczną i uwrażliwić polskich urzędników na sprawy związane z dostępnością usług publicznych. Wykorzystano w nim doświadczenia zarówno polskie, jak i norweskie.