Nowe narzędzia zarządzania dla urzędów bezpieczeństwa żywności

02.10.2017
Zdjęcie przedstawia prelegentów konferencji.

W 35 urzędach z inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa oraz inspekcji weterynaryjnej zostaną wprowadzone nowoczesne rozwiązania z zakresu zarządzania. Urzędnicy będą mogli skorzystać ze szkoleń, wizyt studyjnych, warsztatów dostosowanych do ich potrzeb oraz poradników i rekomendacji w ramach projektu Szefa Służby Cywilnej „Skuteczne Standardy Nadzoru”.

Szef Służby Cywilnej otworzył dziś w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie warsztaty inaugurujące projekt. Minister podkreślił, że projekt „Skuteczne Standardy Nadzoru” realizowany równolegle ze zmianami instytucjonalnymi powinien stać się użytecznym i racjonalnym narzędziem modernizacji i usprawniania urzędów bezpieczeństwa żywności.  

W spotkaniu wziął także udział sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jarosław Pinkas, który pełni funkcję Pełnomocnika Rządu do spraw organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności. Zaznaczył on, że niewątpliwą zaletą projektu jest jego wielowymiarowość – projekt obejmuje urzędy różnych szczebli i daje narzędzia dotyczące różnych dziedzin zarządzania.

Uczestnicy spotkania nie tylko zapoznali się z głównymi założeniami projektu, ale także wzięli udział w indywidualnych konsultacjach na temat poszczególnych etapów jego realizacji. Dzięki udziałowi w projekcie w urzędach zostaną wdrożone nowoczesne narzędzia z zakresu m.in.:

  • zarządzania procesowego,
  • zarządzania przez cele,
  • zarządzania przez kompetencje,
  • integracji systemów zarządzania w urzędach i grupach urzędów.

Projekt „Skuteczne Standardy Nadzoru” ma charakter systemowy i służy poprawie sprawności zarządzania w urzędach bezpieczeństwa żywności. W ramach projektu zostaną zorganizowane konferencje i spotkania we wszystkich miastach wojewódzkich. Najbliższe w Katowicach i Opolu.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć w Serwisie Służby Cywilnej.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.