Nowe standardy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej

01.04.2020

Szef Służby Cywilnej podpisał nowe zarządzenie w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.

Najważniejsze zmiany w standardach zzl:

  • ograniczyliśmy liczbę standardów obligatoryjnych (niektóre obowiązki dotyczą tylko urzędów, które zatrudniają powyżej 50 członków ksc),
  • dodaliśmy nowy obszar i nowe tematy standardów,
  • podaliśmy więcej przykładów jak można wdrożyć niektóre rozwiązania,
  • zmieniliśmy formę dokumentu, m.in. wprowadziliśmy podział na kategorie tematyczne w obrębie każdego obszaru,
  • uprościliśmy język, m.in. zastąpiliśmy trudne wyrażenia prostszymi oraz rozszerzyliśmy słownik pojęć.

Nowy tekst zarządzenia wraz z załącznikiem udostępniliśmy w naszym serwisie w zakładce pn. „Standardy zzl”.