Nowy projekt szkoleniowy w KSAP

03.07.2017

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego rozpoczęła nabór do pilotażowego programu kształcenia ARGO Top Public Executive. Partnerem projektu jest IESE Business School w Hiszpanii.

Program ARGO Top Public Executive skierowany jest do przedstawicieli kadry zarządzającej instytucji administracji publicznej (tj. podsekretarzy stanu, dyrektorów generalnych, dyrektorów i zastępców dyrektorów departamentów, biur, wydziałów itp.). Podczas 18 dni szkoleniowych uczestnicy będą mogli:

  • zapoznać się z najlepszymi praktykami zarządczymi,
  • wypracować zindywidualizowane strategie zarządzania zmianą w instytucjach,
  • wypracować własne strategie szkoleniowe i samorozwojowe, sprzyjające wprowadzaniu dobrych praktyk,
  • stworzyć sieć kontaktów dla współpracy i dalszego samokształcenia z wykorzystaniem najlepszych doświadczeń zagranicznych.

Projekt obejmuje cykl wykładów w Warszawie oraz w Barcelonie. Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim.

Szczegółowe informacje można uzyskać podczas spotkań informacyjnych w KSAP - pierwsze odbędzie się już 6 lipca o godzinie 15:30.

Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu.