Nowy raport na temat innowacji w sektorze publicznym

21.02.2017
Publikacja OECD "Embracing Innovation in Government - Global Trends"

Zachęcamy do lektury najnowszego raportu OPSI (The OECD's Observatory of Public Sector Innovation) „Embracing Innovation in Government - Global Trends”.

Jest on poświęcony tematyce innowacji w sektorze publicznym. Wskazuje najważniejsze trendy w administracji publicznej oraz przedstawia najistotniejsze osiągnięcia, na przykładzie dobrych praktyk z 10 krajów  z całego świata.

Raport OPSI prezentuje także przykład innowacji z Polski - Virtual Warsaw. Jest to aplikacja, która pomaga osobom niewidomym i niedowidzącym poruszać się po Warszawie.

Według autorów raportu największy wpływ na  innowacje mają:  

  • likwidacja barier biurokratycznych,
  • korzystanie z potencjału i zaangażowania obywateli,
  • budowa otwartego, opartego na zaufaniu społeczeństwa obywatelskiego,
  • promowanie „kultury innowacji”,
  • współpraca ze wszystkimi uczestnikami życia publicznego.

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem, który jest dostępny na stronie OECD.