Nowy raport OECD pt. "Government at a Glance 2017”

17.07.2017

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała raport pt. „Government at a Glance 2017” („Rząd i administracja w skrócie 2017”).

Raport zawiera najnowsze dane porównawcze na temat funkcjonowania administracji publicznej w trzydziestu pięciu państwach OECD. Informacje te dotyczą m.in.:

  • finansów publicznych,
  • polityki antykorupcyjnej,
  • polityki regulacyjnej,
  • jakości usług publicznych,
  • realizacji idei otwartego rządu,
  • zarządzania kadrami w administracji.

Nowością jest rozdział poświęcony wspieraniu innowacji w ramach sektora publicznego.

Raport „Government at a Glance”, ukazuje się co dwa lata od 2009 roku. Przygotowuje go Komitet OECD ds. Zarządzania Publicznego. Wszystkie edycje tej publikacji są dostępne na stronie internetowej organizacji.