O CAF2020 na konferencji naukowej w Płocku

28.10.2019

25 października Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Oddział w Płocku i Towarzystwo Naukowe Płockie (TNP) zorganizowały konferencję naukową „Doskonalenie organizacji – nauka i praktyka w poszukiwaniu właściwych rozwiązań”. Tematem konferencji była m.in. Wspólna Metoda Oceny (ang. Common Assessment Framework, CAF) i zaktualizowana wersja CAF2020.

W oddziałach ZUS zainteresowanie modelem CAF jest coraz większe. W tym roku przetestowały go oddziały ZUS w:

  1. Płocku,
  2. Poznaniu,
  3. Ostrowie Wielkopolskim,
  4. Bydgoszczy.

Organizacje, które przeprowadziły pilotaż wnioskują, że proces samooceny pracowniczej pozwolił im:

  • poznać swoje mocne strony,
  • określić pola, które wymagają doskonalenia - tak by można było wprowadzić plany doskonalenia zgodnie z metodologią CAF.

Dzięki tej metodologii udało się:

  • włączyć pracowników w proces doskonalenia instytucji – pracownicy angażują się w ten proces coraz bardziej, lepiej też rozumieją sprawy, którymi zajmuje się ich organizacja;
  • wzmocnić wizerunek ZUS jako instytucji, która chce stale doskonalić sposób, w jaki funkcjonuje i poprawiać jakość usług, które świadczy.

O konferencji

W konferencji wzięła też udział krajowa korespondentka CAF – koordynator Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Etyki Służby Cywilnej w Departamencie Służby Cywilnej KPRM Katarzyna Dudzik. Przedstawiła ona uczestnikom spotkania cel aktualizacji i najważniejsze zmiany w modelu CAF2020. Na konferencję zaprosiła krajową korespondentkę CAF dyrektor Oddziału ZUS w Płocku Beata Pawlińska–Wiak.

ZUS zorganizował konferencję w ramach obchodów związanych ze swoją 85. rocznicą. W konferencji wzięli udział przedstawiciele:

  • administracji publicznej, m.in. dyrektor Departamentu Kontrolingu ZUS Beata Kucharska,
  • świata nauki, m.in. Kanclerz Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, Wojciech Woźniak