O dobrych praktykach w administracji na 15. Panelu Partnerstwa Wschodniego w Pradze

13.11.2018
Logo Eastern Partnership

7 i 8 listopada odbył się w Pradze 15. Panel ds. Rządzenia i Reformy Administracji Publicznej (PAR). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele sześciu państw partnerskich objętych programem Partnerstwa Wschodniego (PW), państw członkowskich UE oraz organizacji pozarządowych. Szefa Służby Cywilnej reprezentował Krzysztof Banaś z Departamentu Służby Cywilnej (DSC) KPRM.

Spotkanie otworzyli przedstawiciele Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych oraz Dyrekcji Generalnej ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w Sprawie Rozszerzenia. Gości powitali też wiceminister spraw zagranicznych Czech Martin Povejšil oraz specjalny pełnomocnik ds. Partnerstwa Wschodniego Jana Šindelková.

 15. Panel był okazją, aby jego uczestnicy:

  • wymienili doświadczenia dotyczące odpowiedzialności i organizacji administracji publicznej,
  • omówili usługi, które administracja świadczy w ramach one-stop-shops,
  • porozmawiali o problematyce gender, m.in. w kontekście budżetu.

Podczas spotkania dyskutowano m.in. nad:

  • realizacją celów współpracy w ramach Partnerstwa Wschodniego, nakreślonych podczas jednego ze szczytów PW w tzw. „2020 deliverables”;
  • kalendarzem wydarzeń na 2019 rok, w ramach którego DSC KPRM, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych planują zorganizować (w ramach cyklicznego projektu) staże w służbie cywilnej dla przedstawicieli krajów PW (Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy).

Uczestnicy Panelu odwiedzili też Hradec-Kralove. Podczas tej wizyty zapoznali się oni z elementami programu „Sprytny Hradec”, głównie w zakresie niskoemisyjnego transportu publicznego.

15 Panel ds. Rządzenia i Reformy Administracji Publicznej zorganizowali wspólnie Komisja Europejska i czeskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. PAR Panel funkcjonuje w ramach Platformy ds. Wzmocnienia Instytucji i Dobrego Rządzenia.