O dobrych praktykach w polskiej administracji na seminarium dla administracji ukraińskiej

20.04.2018

Podczas seminarium „Administracja publiczna w Polsce – zadania i obowiązki” uczestnicy projektu zapoznali się z dobrymi praktykami w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w polskiej administracji. W ramach wydarzenia pracownicy Departamentu Służby Cywilnej (DSC) KPRM przedstawili gościom z Ukrainy system służby cywilnej w Polsce. Seminarium trwało od 16 do 20 kwietnia.

Program seminarium obejmował:

 • prezentację polskiej administracji i służby cywilnej – w tym szczególnie systemu zarządzania zasobami ludzkimi,
 • omówienie misji i działań (KSAP),
 • zagadnienia dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych w naszym kraju,
 • kwestię współpracy Polski z Unią Europejską oraz zaangażowania Polski na Ukrainie,
 • udział w warsztatach Profesjonalna efektywność i zarządzanie czasem,
 • zwiedzanie siedziby Sejmu RP.

W ramach seminarium 17 i 19 kwietnia pracownicy DSC KPRM omówili, w ramach bloków szkoleniowych, następujące tematy:

 • Polska administracja publiczna. System służby cywilnej w Polsce - Krzysztof Banaś z Zespołu Współpracy Międzynarodowej,
 • Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi w służbie ludzkimi w służbie cywilnej, z uwzględnieniem rozwiązań IT - Julia Tyszko i Jacek Pawłowski z Wydziału Zarządzania Kompetencjami Kadr Państwa,
 • Nabór i zatrudnienie w służbie cywilnej - Katarzyna Maliszewska i Michał Masłowski z Wydziału Kadr Służby Cywilnej,
 • Szkolenia i rozwój w służbie cywilnej - Marta Kuzawińska z Wydziału Projektów i Szkoleń,
 • Motywowanie - Joanna Skrzyńska i Paulina Dobrowolska z Wydziału Kadr Służby Cywilnej.

Eksperci z DSC KPRM podkreślają duże zainteresowanie przedstawicieli Ukrainy dobrymi praktykami z Polski. Są one dla nich ważnym punktem odniesienia do doświadczeń ukraińskich. 

KSAP już po raz kolejny zorganizowała seminarium dla studentów i doktorantów Charkowskiego Regionalnego Instytutu Administracji Państwowej. Jest to filia Narodowej Akademii Administracji Państwowej przy Prezydencie Ukrainy.

Projekt dofinansowano w ramach Programu Study Tours to Poland, który realizuje, ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacja Liderzy Przemian.