O dostępności na spotkaniu sygnatariuszy Deklaracji Prostego Języka

31.01.2020

Wczoraj w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się kolejne spotkanie osób zaangażowanych w projekt upraszczania komunikacji publicznej. Podczas spotkania pod hasłem "Dostępnie, czyli prosto. I kropka" porozumienie na rzecz prostej komunikacji podpisali przedstawiciele 7 instytucji publicznych.

To pierwsze w nowym roku spotkanie sygnatariuszy Deklaracji Prostego Języka i jego liderów w systemie Funduszy Europejskich. Stało się ono okazją, by spojrzeć na prosty język pod kątem dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

Prelegenci i paneliści pokazali, że prosty język:

 • wzmacnia przejrzystość,
 • zwraca uwagę na odbiorcę,
 • pomaga zapewnić dostępną komunikację wszystkim, zatem także osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podkreślili to w swoich prezentacjach także przedstawiciele Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, którzy opowiedzieli o prostej komunikacji:

 • w KPRM - Anita Noskowska-Piątkowska,
 • w służbie cywilnej - Mateusz Pawelec.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele sygnatariuszy porozumienia na rzecz prostego języka i instytucji, które zajmują się Funduszami Europejskimi, liderzy prostego języka i inne osoby zainteresowane tematem.

Gospodarzami spotkania byli:

 • Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej,
 • Robert Bartold, dyrektor generalny MFiPR.

W ostatnim półroczu do porozumienia na rzecz prostej komunikacji przystąpiło kilkanaście nowych instytucji, które chcą upraszczać swoją komunikację.
W styczniu tego roku do porozumienia dołączyły następujące instytucje:

 1. Bank Gospodarstwa Krajowego,
 2. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta,
 3. Główny Urząd Miar,
 4. Ministerstwo Zdrowia,
 5. Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach,
 6. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
 7. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.

Gratulujemy, szczególnie że pięć z nich to urzędy administracji rządowej!

Pełną listę sygnatariuszy publikuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) na stronie Poznaj zasady prostego języka.