O etyce w służbie cywilnej w Urzędzie Statystycznym w Łodzi

05.06.2018

Przedstawiciele Departamentu Służby Cywilnej (DSC) KPRM przeprowadzili dzisiaj warsztaty z zakresu etyki i uczciwości dla kadry kierowniczej Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Warsztaty były okazją aby:

Istotnym punktem programu była także rola etycznego przywództwa. Ma ono kluczowe znaczenie dla promowania kultury uczciwości i upowszechniania postaw etycznych wśród pracowników organizacji.

Pracownicy DSC KPRM przeprowadzili warsztaty w oparciu o program szkoleniowy nt. etyki i dylematów w służbie cywilnej dla osób zajmujących wysokie stanowiska w służbie cywilnej, który jest załącznikiem nr 3 do Zalecenia Szefa Służby Cywilnej w zakresie promowania kultury uczciwości w służbie cywilnej.