O globalnych wyzwaniach polskiej administracji podczas Konferencji Absolwentów KSAP

09.03.2018
Na zdjęciu widzimy słuchaczkę KSAP przemawiającą zza mównicy oraz troje słuchaczy, uczestników panelu, siedzących na fotelach

Słuchacze XXVIII Promocji „Tadeusz Kościuszko” zorganizowali dziś w KSAP konferencję „Polska administracja publiczna wobec globalnych wyzwań”. Podczas spotkania, w którym wziął udział Szef Służby Cywilnej, słuchacze dzielili się doświadczeniami zdobytymi w trakcie staży krajowych i zagranicznych. Zaprezentowali także rezultaty prac grup warsztatowych, w których uczestniczyli przez ostatnie kilkanaście miesięcy.

Konferencja Absolwentów to tradycja KSAP. Słuchacze, którzy kończą w danym roku naukę, organizują spotkanie na temat aktualnych wyzwań i problemów administracji publicznej.

W tym roku konferencja dotyczyła trzech tematów:

Panel „Wartości w politykach publicznych”

Moderator: Maria Brylińska

  • Rola wartości w traktatach europejskich – Tomasz Bielec
  • Wartości europejskie a Wieloletni Ramy Finansowe – Michał Nowak
  • Polityka klimatyczna oparta na dowodach a wartości ­– przypadek amerykański – dr Przemysław Wewiór

Panel „Promocja gospodarcza Polski”

Moderator: Justyna Dudkiewicz

  • Pomoc rozwojowa a sektor prywatny – Weronika Garbacz
  • Ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorców – Martyna Wieczorek
  • Kierunek eksportu polskich produktów rolnych – Sebastian Żwan

Panel „Bezpieczeństwo energetyczne”

Moderator: Dawid Wyrwa

  • Rola infrastruktury energetycznej w Inicjatywie Trójmorza – Michał Łęski
  • Bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i dywersyfikacja jego źródeł – Anna Łopatka
  • Bezpieczeństwo infrastruktury energetycznej – Jacek Meissner

Konferencję podsumowała Marlena Soczyńska.

Z końcem marca słuchacze XXVIII Promocji "Tadeusz Kościuszko" zakończą naukę w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i podejmą - w ramach pierwszego zatrudnienia - pracę w urzędach administracji publicznej.