O innowacjach w administracji na Polskiej Konferencji Jakości

26.10.2017
Na zdjęciu widzimy Szefa Służby Cywilnej przemawiającego do uczestników konferencji

8 innowacyjnych rozwiązań z urzędów administracji publicznej zostało wczoraj zaprezentowanych podczas Polskiej Konferencji Jakości Administracji Publicznej. Szef Służby Cywilnej, wyraził nadzieję, że przedstawione pomysły, a właściwie wdrożone już praktyki, zostaną wkrótce upowszechnione w wielu polskich urzędach.

Otwierając konferencję, szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański powiedział także, że administracja może i powinna pełnić aktywną rolę w tworzeniu polityk publicznych. Powinna przedstawiać rządzącym propozycje nowych rozwiązań i usprawnień o charakterze strategicznym – również w zakresie optymalnego gospodarowania swoimi zasobami.

Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (współorganizatora Konferencji) dr Iwona Wieczorek stwierdziła, że podczas tego rodzaju spotkań mamy szansę uczyć się od siebie wzajemnie, co robić i jak postępować, by przełamywać bariery i opory wobec zmian w urzędach. Taki zresztą był cel tego spotkania – jak najszersza wymiana idei, pomysłów oraz innowacyjnych rozwiązań już wdrożonych lub przygotowywanych do wdrożenia w instytucjach sektora publicznego.

Praktyki zostały zaprezentowane w ramach trzech sesji tematycznych:

 1. „Obywatel w centrum uwagi administracji”:
 • Deaf Help – aplikacja mobilna do wzywania pomocy przez osoby Głuche – Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie;
 • Pakiet Obywatelski Wojewody Śląskiego – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach;
 • Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa zlokalizowane w galeriach handlowych – Urząd Miasta Rzeszowa
 1.  „Budowanie kompetentnej administracji”:
 • Proces rekrutacji wraz z działaniami budującymi wizerunek Urzędu Dozoru Technicznego jako pracodawcy (praktyka działań Employer Brandingowych) – Urząd Dozoru Technicznego;
 • Poszukiwanie talentów zarządczych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach – Urząd Miejski w Gliwicach.
 1. „Rola administracji publicznej w tworzeniu, realizacji i ocenie polityk publicznych”:
 • Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego – Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi;
 • Pakiet oświatowy: 5 „Małych Szkół”, 9 punktów przedszkolnych i świetlice środowiskowe – Urząd Miasta i Gminy w Morawicy;
 • Projekt „Małopolska Niania” – wsparcie małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Prezentacje oraz nagranie przebiegu Polskiej Konferencji Jakości Administracji Publicznej zostaną udostępnione w najbliższych dniach w Serwisie Służby Cywilnej.