O jakości w administracji publicznej na międzynarodowej konferencji w Brukseli

26.03.2018

Uczestnicy konferencji „Jakość w administracji publicznej. Czego się nauczyliśmy, co możemy zrobić lepiej” dyskutowali na temat obecnej i przyszłej roli Komisji Europejskiej (KE) w wymianie dobrych praktyk między administracjami państw członkowskich. Jest to początek debaty na temat sposobu, w jaki KE zamierza wspierać urzędy administracji publicznej państw członkowskich UE po 2020 roku.

Uczestnicy dwudniowej konferencji (22-23 marca) wzięli udział w następujących panelach dyskusyjnych:

  1. Jak mierzyć wyniki administracji publicznej?
  2. Jak skutecznie przeprowadzić reformę administracji?
  3. Reforma administracji publicznej – jakie są trendy i wyzwania?
  4. Jak informatyzuje się administracja?

Debata toczyła się w kontekście wstępnych wyników raportu EUPACK, zleconego przez Komisję Europejską. Autorzy przedstawiają w nim stan administracji w 28 państwach członkowskich oraz wpływ środków UE na jej rozwój. Dokument w wersji ostatecznej zostanie opublikowany w kwietniu. Autorami raportu są:

  1. Europejska Szkoła Administracji Publicznej w Maastricht,
  2. Hertie School of Governance w Berlinie,
  3. Ramboll Governance Consulting.

W spotkaniu wzięli udział m.in.:

  • urzędnicy z krajów członkowskich i instytucji UE,

  • przedstawiciele Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),

  • przedstawiciele Banku Światowego i innych organizacji zajmujących się sprawami administracji.

Szefa Służby Cywilnej reprezentował dr Łukasz Świetlikowski z Departamentu Służby Cywilnej KPRM.