O komunikacji urzędnika z obywatelem - podczas Forum Zarządzania Publicznego w KSAP

19.06.2017

Zapraszamy na konferencję „Kiedy obywatel rozumie urzędnika? - dobre praktyki instytucji publicznych w komunikacji z klientami”. To wspólny projekt KSAP, urzędów administracji publicznej i Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, a zarazem początek działalności Forum Zarządzania Publicznego.

Pierwsze Forum Zarządzania Publicznego będzie okazją do prezentacji rozwiązań, które sprzyjają poprawie komunikacji z obywatelami i upraszczaniu języka urzędowego. Poza dyskusją, której tematem będą dobre praktyki i sposoby na usprawnianie komunikacji, odbędą się także miniwarsztaty. Ich współorganizatorem jest Pracownia Poprawnej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestnicy warsztatów:

  • dowiedzą się, dlaczego potrzebny jest nowy, prosty język urzędowy,
  • zapoznają się z przykładami dobrych praktyk z Polski i ze świata,
  • poznają najważniejsze zasady efektywnej komunikacji,
  • zredagują przykładowe pisma.

Forum Zarządzania Publicznego to wspólny projekt Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Projekt ma pomóc w skutecznym zarządzaniu jednostkami sektora publicznego w Polsce m.in. poprzez:

  • identyfikację innowacyjnych trendów w funkcjonowaniu administracji publicznej;
  • dzielenie się doświadczeniami i wnioskami z realizowanych badań naukowych;
  • stworzenie platformy do wymiany dobrych praktyk w zarządzaniu i funkcjonowaniu jednostek administracji publicznej.

Jego adresatami są pracownicy sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem liderów i menedżerów administracji rządowej oraz samorządowej. Zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu!

Konferencja odbędzie się w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (ul. Wawelska 56), 29 czerwca (czwartek), w godzinach 10:00 – 15:30.

Zgłoszenia przyjmuje KSAP: