O polskiej służbie cywilnej z pracownikami Sekretariatu Gabinetu Ministrów Ukrainy

21.03.2018

Przedstawiciele Departamentu Służby Cywilnej KPRM spotkali się wczoraj z pracownikami Sekretariatu Gabinetu Ministrów Ukrainy. Tematami rozmów były m.in. ramy prawne i organizacja systemu służby cywilnej w Polsce, zagadnienia związane z etyką i budowaniem kultury uczciwości oraz główne wyzwania polskiej i ukraińskiej administracji publicznej.

Ukraińscy urzędnicy byli szczególnie zainteresowani rekrutacją, rozwojem zawodowym, ocenami okresowymi i postępowaniem dyscyplinarnym w polskiej służbie cywilnej.

Pracownicy administracji rządowej Ukrainy odbywają obecnie dwutygodniowy staż, koordynowany przez Departament Spraw Zagranicznych KPRM. Stażyści, poza spotkaniami roboczymi w kluczowych departamentach KPRM, wizytują także Rządowe Centrum Legislacji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Innowacji.