O procedurze Poświadczenia Jakości Zastosowania CAF na międzynarodowym webinarium

09.03.2017
Uczestnicy webinarium zorganizowanego przez Departament Służby Cywilnej KPRM

Dzisiaj odbyło się międzynarodowe webinarium na temat Poświadczania Jakości Zastosowania CAF. Procedura służy sprawdzeniu, czy dana organizacja wdrożyła model CAF zgodnie z jego założeniami. Jest to szansa, aby otrzymać specjalny, wydawany czasowo certyfikat.

Celem webinarium (seminarium online) była wymiana dobrych praktyk w zakresie procedury Poświadczania Jakości Zastosowania CAF (ang. Common Assessment Framework, Wspólna Metoda Oceny). Międzynarodowe doświadczenia zaprezentowały Austria, Portugalia, Włochy oraz Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA), który jest siedzibą Europejskiego Centrum Zasobów CAF. Doświadczenia te dotyczyły:

  • szkoleń z zakresu poświadczania jakości CAF,
  • promocji tej procedury na szczeblu krajowym,
  • sposobu przygotowania i przeprowadzania wizyty kontrolnej.

Webinarium zostało zorganizowane przez Włochy i Centrum Zasobów CAF EIPA.

Udział w webinarium wzięła również Polska, która jest liderem w zakresie liczby przeprowadzonych poświadczeń w administracji samorządowej.

DSC KPRM, którego pracownik pełni funkcje krajowego korespondenta CAF, zorganizował je w KPRM w formie wideokonferencji. Dzięki temu w wydarzeniu wzięła udział większa liczba uczestników: krajowi eksperci CAF, przedstawiciele Departamentu Administracji Publicznej MSWiA, Departamentu Służby Cywilnej KPRM i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Dostęp do webinarium otrzymały również inne polskie instytucje, w tym Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego w Łodzi.

CAF jest narzędziem z dziedziny zarządzania jakością, które pozwala pracownikom ocenić i usprawnić własną organizację. Wykorzystuje się je w oparciu o metodologię, która określa m.in. działania, jakie należy wykonać krok po kroku.

Więcej informacji na temat modelu CAF i procedury Poświadczania Jakości Zastosowania CAF można znaleźć w polskiej wersji językowej podręcznika „Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji publicznych poprzez samoocenę. CAF 2013”.