O prostym języku w Serwisie Służby Cywilnej

23.07.2019

Dzisiaj w Serwisie Służby Cywilnej utworzyliśmy nową zakładkę, która w całości jest poświęcona prostemu językowi. Znajdą tam Państwo ogólne informacje na ten temat, a w przyszłości dobre praktyki, które funkcjonują w urzędach.

Już teraz w zakładce dostępne są strony:

  • „Prosty język” – gdzie znajdują się ogólne informacje o prostym języku oraz zbiór podstawowych zasad;
  •  „Sieć liderów prostego języka w służbie cywilnej” – ta część będzie poświęcona pracom zespołu, którego prace w maju tego roku zainaugurował Szef Służby Cywilnej;
  • „Dokumenty i publikacje” – w tym miejscu będziemy udostępniali zarówno akty prawne, które dotyczą pośrednio i bezpośrednio prostego języka, a także publikacje i poradniki na ten temat;
  • „Gdzie szukać porad i narzędzi?” – na tej stronie będziemy zamieszczać adresy poradni językowych, internetowych słowników oraz narzędzi, które pomogą wprowadzić prosty język do Państwa urzędu.

Zapraszamy do lektury!