O RODO na konferencji w KSAP

06.04.2018
Uczestnicy konferencji „Nowe podejście do ochrony danych. Wpływ RODO na przetwarzanie danych przez instytucje publiczne”

„Nowe podejście do ochrony danych. Wpływ RODO na przetwarzanie danych przez instytucje publiczne” to temat wczorajszej konferencji zorganizowanej przez KSAP w ramach Forum Zarządzania Publicznego.

25 maja 2018 roku wszystkie podmioty sektora publicznego i prywatnego w Polsce zaczną stosować Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

Nowe przepisy będą obowiązywały we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wczorajsze wydarzenie w KSAP to jedna z inicjatyw, które przybliżają zagadnienia związane z wprowadzeniem w życie nowych regulacji w zakresie ochronie danych osobowych. Współorganizatorem konferencji był Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Konferencję otworzyli:

 • dr Wojciech Federczyk, dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego,
 • dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
 • Mariusz Jedynak, Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Uczestnicy konferencji wysłuchali prezentacji przedstawicieli Biura GIODO:

 • Piotra Drobka, który mówił o „Nowym podejście do ochrony danych i jego konsekwencjach dla administracji”,
 • Moniki Młotkiewicz, która omówiła kwestie dotyczące „Obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych i jego rola w jednostkach administracji publicznej”.

O tym, Jak zarządzać danymi osobowymi w instytucjach publicznych? dyskutowali na forum:

 • dr Marcin Adamczyk, radca prawny, ekspert NIST, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • Magdalena Krystyniecka-Konopczak, Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI), pełniący funkcję w sektorze publicznym,
 • dr Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN,
 • Dorota Skolimowska, ABI ACXIOM GSC Polska.

Dyskusję panelową moderował Piotr Drobek, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze GIODO.

Uczestnicy konferencji – pracownicy urzędów administracji rządowej i samorządowej – wzięli też udział w miniwarsztatch:

 • warsztat 1: „Zadania inspektora ochrony danych” - Monika Młotkiewicz (Biuro GIODO);
 • warsztat 2: „Sprawdzian gotowości do RODO” - Weronika Kowalik (Biuro GIODO) ;
 • warsztat 3: „Zasada przejrzystości – realizacja obowiązku informacyjnego” - Ewelina Moroń (Pracownia Prostej Polszczyzny, Uniwersytet Wrocławski) i Piotr Drobek (Biuro GIODO).

Zarówno relację z konferencji, jak i przebieg jednego z warsztatów można było śledzić na żywo.

Forum Zarządzania Publicznego

Forum Zarządzania Publicznego to wspólny projekt:

 • Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego,
 • Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego,
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Projekt wspiera efektywne zarządzanie jednostkami sektora publicznego w Polsce. Pozwala m.in. identyfikować innowacyjne trendy czy dzielić się doświadczeniami i wnioskami z badań naukowych. Jest także platformą do wymiany dobrych praktyk z zakresu zarządzania i funkcjonowania jednostek administracji publicznej.

Forum Zarządzania Publicznego kieruje swój projekt do pracowników sektora publicznego, szczególnie do liderów i menedżerów administracji rządowej oraz samorządowej.

Zachęcamy do śledzenia strony Forum Zarządzania Publicznego i udziału w kolejnych wydarzeniach!